Banan

Beskrivning

Banan sträcker sig från Morlanda på Orust västra sida till Svanesund i öster och är en del av Kuststigen Bohuslän.

klicka här för att se Kartan

klicka här för att se banprofil

Banans längd
Sträckan mäter 27 km och går främst på en mindre stig/led i mycket varierad terräng, både naturmässigt men även underlagsmässigt.

Jämfört med t ex Lidingöloppet och Finalloppet så är det mer betoning på terräng dvs i huvudsak smala stigar och underlaget kan stundtals vara mycket ojämt och mjukt. 


Banmarkeringar
Banan är markerad med Kuststigens blå vandringmarkeringar samt kompletterande pilar och snitslar.

 

Vätske- och energistationer

Det finns tre vätskestationer med vatten och sportdryck, även bullar vid 17km.
Vi rekomenderar att de tävlande har med sig vätskebälte (läs mer under tävlingsregler).

 

Korsning av vägar
Den som granskar kartan ser att banan korsar 4 större vägar. Här kommer det att finnas flaggvakter som stoppar trafiken. Ett antal av dessa överfarter kommer även att vara vara "kontrollplatser", då tempot naturligt går ner. Den största vägen som korsas är 160:an, men denna korsar vi under vägen i tunnel som vanligtvis används för att transportera boskap under vägen. Innehar man en längd längre än 160 cm kan det vara klokt att huka sig då det är begränsad takhöjd :)

 

Vad är Kuststigen?
Ett samarbete mellan Norge och Sverige i projekt Kustnära vandringsleder.
Kuststigen Bohuslän går genom Uddevalla, Stenungsund, Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad kommuner. Kuststigen och Bohusleden ansluter till varandra, och ingår i Nordsjöleden, ett gemensamt ledsystem i länderna runt Nordsjön. Boken Kuststigen Bohuslän, med kartor och beskrivningar, finns att köpa på Turistbyrån.